Publiczne Przedszkole nr 13 w Pile

Zajęcia dodatkowe

 

Zajęcia logopedyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; w ramach podstawy programowej: zajęcia muzyczno-rytmiczne, zabawy terapeutyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; zajecia artystyczno-plastyczne; zabawy z językiem angielskim; zajęcia teatralne; zajęcia przyrodniczo-badawcze, z zakresu matematyki, programowania, kreatywności i przedsiębiorczości; edukacja społeczna, kształcenie postaw moralnych, wychowanie do wartości.

Skip to content