Publiczne Przedszkole nr 13 w Pile

Ubezpieczenie dzieci

 

W pliku przedstawiliśmy funkcjonujące w Państwa placówce warianty ubezpieczenia, wysokość świadczeń i składkę w poszczególnych wariantach

2. Opis ubezpieczenia

Przedstawiamy tutaj poszczególne definicje oraz podstawowe zasady wypłaty poszczególnych świadczeń

3. Zasady opłacania składek

Podstawowe informacje dotyczące wpłat na ubezpieczenie

4. Zgłaszanie roszczeń

W pliku przedstawiliśmy możliwe formy zgłaszania roszczeń z tytułu funkcjonujących umów ubezpieczenia, niezbędne kontakty do Ubezpieczyciela i naszej Kancelarii

5. Ogólne warunki ubezpieczeń.

6. Informację dotycząc przetwarzania danych przez Ubezpieczyciela.

 

Prosimy, by w tytule przelewu znalazło się imię i nazwisko zgłaszanego ucznia oraz grupa.

W przypadku opłacenia składki jednym przelewem za większą ilość dzieci (rodzeństwo uczęszczające do tej samej placówki) prosimy o wpisane w tytule dane wszystkich dzieci.

Skip to content