Publiczne Przedszkole nr 13 w Pile

Programy i innowacje

 

PODSTAWA PROGRAMOWA

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

W roku szkolnym 2020/2021 przedszkole realizuje następujące projekty:

  •  „Lepiej zapobiegać niż leczyć” – autorski projekt profilaktyczny p. Natalii Tabor dotyczący kształtowania nawyków kulturalno-higienicznych i dbałości o bezpieczeństwo. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do zabawy i nauki dla wychowanków przedszkola, promocja zdrowego stylu życia oraz współpraca nauczycieli, rodziców i wychowanków w tym zakresie. Projekt realizowany będzie w grupach dzieci młodszych.
  • UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ – VI edycja programu, realizowany we wszystkich grupach wiekowych; uczenie programowania to rozwijanie uniwersalnych kompetencji • kształtowanie umiejętności logicznego, algorytmicznego myślenia • pracy zespołowej, szukania kompromisów • rozwijanie kreatywności • oswajanie z nowoczesnymi technologiami; realizacja treści wynikających z podstawy programowej; włączanie treści programistycznych w zajęcia dydaktyczne z zakresu różnych edukacji.
  • „Idź Ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny. Głównym założeniem projektu „Idź ty lepiej Koziołeczku , szukać swego Pacanowa’ jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości , kształtowanie właściwych postaw społecznych. poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Jestem, dotykam, czuję – badam i eksperymentuję

„Jestem, dotykam, czuję – badam i eksperymentuję” – innowacja metodyczno-organizacyjna opracowana przez p. Magdalenę Wojdyło i Wiolettę Lewandowską.  Innowacja będzie ...
Czytaj Dalej
/

Jestem, działam, czuję i rozumiem

„Jestem, działam, czuję i rozumiem” – autorski program wychowawczy dla dzieci w wieku przedszkolnym p. Kamili Kuźbickiej, Eweliny Szyperskiej i ...
Czytaj Dalej
/

Program wspomagający „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Program wspomagający „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej ...
Czytaj Dalej
/

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Program nauczania języka angielskiego „Let’s learn enjoy and play” autorstwa Izabeli Barańskiej dedykowany dzieciom w wieku 3-6 lat ...
Czytaj Dalej
/

Planeta dzieci – Prawda, dobro, piękno w świecie wartości

Planeta dzieci – Prawda, dobro, piękno w świecie wartości ...
Czytaj Dalej
/
Skip to content